Nilsson A. M. H. „Liūtai, kiškiai Ir Asilai: Karališkų bruožų Iliustravimas Johanneso Magnuso Historia De Omnibus Gothorum Sueonumque Regibus (1554)“. Literatūra, T. 59, nr. 3, 2018 m.spalio, p. 51-60, doi:10.15388/Litera.2017.3.11834.