Mikelaitis G. „Stasio Ylos kultūrinė Antropologija: Nužmogėjimo Ir prisikėlimo Paradigmos“. Literatūra, T. 59, nr. 1, 2018 m.spalio, p. 23-32, doi:10.15388/Litera.0.0.11872.