Kelmelytė G. „Teologinių Ir Filosofinių sąvokų Vertimo Problemos Evangelijoje Pagal Pilypą“. Literatūra, T. 61, nr. 3, 2019 m.gruodžio, p. 58-74, doi:10.15388/Litera.2019.3.5.