Dilytė-Čiurinskienė O. „20-ųjų Metų Kartos Liudijimai privačiojoje raštijoje: Alberto Dilio (1920–2000) Atvejis“. Literatūra, T. 61, nr. 1, 2019 m.gruodžio, p. 51-77, doi:10.15388/Litera.2019.1.3.