Mikalauskienė N. „Motinos Ir Dukters ryšio Transformacija Hélène Cixous kūriniuose OSNABRIUKAS Ir EVA VADUOJASI“. Literatūra, T. 53, nr. 4, 2011 m.sausio, p. 64-74, doi:10.15388/Litera.2011.4.1748.