Bleizgienė R. „Žemaitės kūrybos Sklaida 1905–1914 Metų švietimo Sistemoje“. Literatūra, T. 62, nr. 1, 2020 m.gruodžio, p. 45-72, doi:10.15388/Litera.2020.1.4.