Dručkutė G. „Ironija Ir žaismė Oskaro Milašiaus kūryboje“. Literatūra, T. 56, nr. 4, 2015 m.gegužės, p. 20-26, doi:10.15388/Litera.2014.4.7688.