Butkus V., ir Šeškus A. „Balio Sruogos Dievų miškas Kaip (savita) Antropologinė Studija“. Literatūra, T. 52, nr. 1, 2010 m.sausio, p. 68-80, doi:10.15388/Litera.2010.1.7717.