Kačkutė E. „Save Peraugantis Tapatumas Alison Louise Kennedy kūriniuose Tai Aš džiaugiuosi Ir Pirminė Palaima“. Literatūra, T. 51, nr. 4, 2009 m.sausio, p. 84-100, doi:10.15388/Litera.2009.4.7749.