Weidmann D. „“And I Tiresias Have Foresuffered all…” – Daugiau Nei Aliuzijos į Ovidijų T. S. Elioto Poemoje Bevaisė žemė?“. Literatūra, T. 51, nr. 3, 2009 m.sausio, p. 98-108, doi:10.15388/Litera.2009.3.7759.