Bartkuvienė L. „Virginijos Woolf Romanas ,Džeikobo kambarys‘ (Jacob’s Room 1922): Charakterio kūrimo Forma“. Literatūra, T. 49, nr. 4, 2007 m.sausio, p. 34-42, doi:10.15388/Litera.2007.4.7956.