Šmitienė G. „Tapatybės išgyvenimas: Julijono Lindės-Dobilo Blūdo Analizė“. Literatūra, T. 48, nr. 6, 2015 m.sausio, p. 13-28, doi:10.15388/Litera.2006.6.8012.