Jonutytė J. „Dėmesys Sakytinei Tradicijai Kaip kūrybiškas Tapatinimasis. Antano Juškos Ir Jono Basanavičiaus etnografinės Veiklos Motyvų apmąstymas“. Literatūra, T. 48, nr. 6, 2015 m.sausio, p. 29-41, doi:10.15388/Litera.2006.6.8013.