Birgerytė A. „Neįgalaus kūno Asmens tapatybės Kaita XX amžiaus Pirmoje pusėje: Prano Daunio Vargo Keliais. Atsiminimai Iš Kovų dėl nepriklausomybės Ir aklųjų Gyvenimo“. Literatūra, T. 48, nr. 6, 2015 m.sausio, p. 59-80, doi:10.15388/Litera.2006.6.8016.