Bleizgienė R. „Moteriškoji Tapatybė Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės kultūrinėje Laikysenoje Ir kūryboje“. Literatūra, T. 48, nr. 6, 2015 m.sausio, p. 81-104, doi:10.15388/Litera.2006.6.8018.