Kačkutė E. „Ar Tebeaktualus Ir Ar tebemoteriškas ,moterų rašymas‘“. Literatūra, T. 47, nr. 4, 2015 m.sausio, p. 79-92, doi:10.15388/Litera.2005.4.8099.