Nagliuvienė J. „Substancinė Dievo Formos Kaita Kaip Meninė Visybės Reprezentacija (pagal Thomo Manno Romaną Juozapas Ir Jo Broliai)“. Literatūra, T. 46, nr. 5, 2015 m.sausio, p. 56-65, doi:10.15388/Litera.2004.5.8164.