Dilytė-Čiurinskienė Ona. „20-ųjų Metų Kartos Liudijimai privačiojoje raštijoje: Alberto Dilio (1920–2000) Atvejis“. Literatūra 61, no. 1 (gruodžio 20, 2019): 51-77. žiūrėta sausio 20, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/16092.