Kačkutė, Eglė. „Save Peraugantis Tapatumas Alison Louise Kennedy kūriniuose Tai Aš džiaugiuosi Ir Pirminė Palaima“. Literatūra 51, no. 4 (sausio 1, 2009): 84-100. žiūrėta gruodžio 8, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/7749.