Mačiulytė, Kristina. „Religinė Ir Pilietinė Tapatybė LDK Apšvietos Pamoksluose“. Literatūra 48, no. 7 (sausio 1, 2015): 102-118. žiūrėta liepos 31, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8006.