Bleizgienė, Ramunė. „Moteriškoji Tapatybė Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės kultūrinėje Laikysenoje Ir kūryboje“. Literatūra 48, no. 6 (sausio 1, 2015): 81-104. žiūrėta spalio 24, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8018.