1.
Nilsson AMH. Liūtai, kiškiai ir asilai: karališkų bruožų iliustravimas Johanneso Magnuso Historia de omnibus Gothorum Sueonumque regibus (1554). LIT [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio26 d. [žiūrėta 2021 m.spalio27 d.];59(3):51-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12000