1.
Jakaitė D. Veidas ir transcendencija šiuolaikinėje lietuvių poezijoje (teologinės ir filosofinės etikos akiratis). LIT [Prieiga per internetą]. 2018 m.spalio26 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];59(1):45-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/12011