1.
Malažinskaitė E. Daimoniono įvaizdis ir subjekto raiškos formos Czesławo Miłoszo poezijoje. LIT [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo28 d.];54(1):103-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/2421