1.
Šilis R. Kūnas ir erdvė Ivano Gončarovo romane Oblomovas“. LIT [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];52(2):42-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/7727