1.
Sakalavičiūtė K. Balys Sruoga ir Levas Karsavinas: dramaturgo ir filosofo dialogai. LIT [Prieiga per internetą]. 2010 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];52(2):113-25. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/7733