1.
Kačkutė E. Save peraugantis tapatumas Alison Louise Kennedy kūriniuose Tai aš džiaugiuosi ir Pirminė palaima. LIT [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio8 d.];51(4):84-100. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/7749