1.
Weidmann D. “And I Tiresias have foresuffered all…” – daugiau nei aliuzijos į Ovidijų T. S. Elioto poemoje Bevaisė žemė?. LIT [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio27 d.];51(3):98-108. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/7759