1.
Brunevičiūtė R. Lotynų kalbos mokymo poveikis tarybinio laikotarpio Lietuvos švietimo sistemai. LIT [Prieiga per internetą]. 2009 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.balandžio16 d.];51(3):109-23. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/7760