1.
Bartkuvienė I. Kūrybos raiškos vieta Ilzės Aichinger apsakyme Mano kalba ir Aš. LIT [Prieiga per internetą]. 2008 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio7 d.];50(4):31-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/7820