1.
Zukienė R. Kontempliacijos įvaizdžiai ir kontekstai Boetijaus Filosofijos paguodos vertime į senąją anglų kalbą. LIT [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio5 d.];49(4):7-18. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/7953