1.
Butkus V. Ludwigo Tiecko komedija „Batuotas katinas“: romantinės ironijos pavidalai. LIT [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio30 d.];49(4):19-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/7954