1.
Mikalauskienė N. Mitas kaip kultūrų interpretacijų sankirta Cliffordo Geertzo antropologijoje. LIT [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio2 d.];49(4):60-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/7959