1.
Kmita R. Eduardo Mieželaičio Žmogus kaip politinės religijos tekstas. LIT [Prieiga per internetą]. 2007 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];49(1):39-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/7993