1.
Mačiulytė K. Religinė ir pilietinė tapatybė LDK Apšvietos pamoksluose. LIT [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės29 d.];48(7):102-18. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8006