1.
Šmitienė G. Tapatybės išgyvenimas: Julijono Lindės-Dobilo Blūdo analizė. LIT [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio28 d.];48(6):13-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8012