1.
Jonutytė J. Dėmesys sakytinei tradicijai kaip kūrybiškas tapatinimasis. Antano Juškos ir Jono Basanavičiaus etnografinės veiklos motyvų apmąstymas. LIT [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];48(6):29-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8013