1.
Birgerytė A. Neįgalaus kūno asmens tapatybės kaita XX amžiaus pirmoje pusėje: Prano Daunio Vargo keliais. Atsiminimai iš kovų dėl nepriklausomybės ir aklųjų gyvenimo. LIT [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio18 d.];48(6):59-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8016