1.
Bleizgienė R. Moteriškoji tapatybė Onos Pleirytės-Puidienės-Vaidilutės kultūrinėje laikysenoje ir kūryboje. LIT [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.spalio18 d.];48(6):81-104. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8018