1.
Čiočytė D. Tautiškosios religinės tapatybės svarstymai literatūros teologijos aspektu. LIT [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio18 d.];48(5):105-17. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8039