1.
Kmita R. Lietuvių poezijos modernėjimas sovietmečiu: bandymas konceptualizuoti. LIT [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio17 d.];48(1):8-25. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8081