1.
Šmitienė G. Savas miestas: asmens savasties aspektas. Utena Alfonso Nykos-Niliūno kūryboje. LIT [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio4 d.];48(1):59-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8084