1.
Kačkutė E. Ar tebeaktualus ir ar tebemoteriškas „moterų rašymas“. LIT [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.spalio1 d.];47(4):79-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8099