1.
Gamziukaitė-Mažiulienė R. Naujausioji kritika apie modernistinį diskursą ankstyvuosiuose Knuto Hamsuno romanuose. LIT [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės19 d.];46(5):24-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8161