1.
Bajarūnienė J. Ekspresionizmo apibrėžtys ir tyrinėjimai XX a. vokiečių literatūros kritikoje. LIT [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio7 d.];46(5):34-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8162