1.
Nagliuvienė J. Substancinė Dievo formos kaita kaip meninė Visybės reprezentacija (pagal Thomo Manno romaną Juozapas ir jo broliai). LIT [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];46(5):56-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8164