1.
Šlapkauskaitė R. Intertekstinis Margaretos Atwood romano Tarnaitės pasakojimas skaitymas. LIT [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio14 d.];46(5):95-101. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8169