1.
Krūminienė J. Johno Donne’o homilijos: paradoksas kaip teopoetinio sužadinimo instrumentas. LIT [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.sausio25 d.];46(4):29-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8172