1.
Aleknienė T. Istorijos teatras: Filosofijos ir Istorijos pokalbis Teofilakto Simokato Istorijos įžangoje. LIT [Prieiga per internetą]. 2015 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];46(3):23-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/literatura/article/view/8183