[1]
Judžentytė-ŠinkūnienėG. ir ZubaitienėV. 2018. Atitikmenų ekvivalentiškumo problema paraleliniuose XVII a. žodynuose. Vilnius University Open Series. 1 (gruodž. 2018), 61-125. DOI:https://doi.org/10.15388/Proceedings.2018.5.